วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2566 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและตัวแทนครู เข้ารับทุนสถาบันการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถระ) โดยมอบทุนการศึกษานักเรียนจำนวน 20,000 บาท เนื่องในวาระ 126 ปี นับแต่วันประสูติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวราลงกรณ ณ พระอุโบสถวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th