วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2565 เวลา 15.15 น. กลุ่มบริหารงบประมาณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดยนางสาววทันยา อ่ำพันธ์ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ได้จัดอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการทำเอกสารชุดเบิก ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ และตัวแทนครู โดยนางสาวฐิติชญาน์ ถาวรสารี และนางสาวพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์ เป็นวิทยากร ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 234 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูญาดา ศิริ
ข่าว : ครูฐิติชญาน์ ถาวรสารี / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์