วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 งานแนะแนวโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องจันทรเกษม (ห้องโสตทัศนศึกษา) ทุนการศึกษา “วันเมตตาอยุธยานุสรณ์” มีวัตถุประสงค์ เพื่อช่วยนักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนคุณทรัพย์ หรือมีความจำเป็นต้องได้รับทุนการศึกษา ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 120 ทุน ทุนละ 2,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท โดยนายประจวบ เงินเหรียณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ คณะผู้บริหาร คณะครู ผู้บริจาคทุนการศึกษา ร่วมมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ในนามโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนเสมอมา

ภาพ : ชมรมภาพยนตร์สั้นโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ / ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
ข่าว : ครูสุธิดา ทองชุม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์