วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 นางสาวนภสร วิเศษธนากรไกร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ การประกวดสุนทรพจน์ หัวข้อ “วิศวกรสังคมสู่การยกระดับ ชุมชนอย่างยั่งยืน” รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร เเละเงินรางวัล 1,500 บาท จัดการประกวดโดย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนแกลง “วิทยสถาวร” จ.ระยอง ฝึกซ้อมโดยครูขันติ จาบกลาง และครูพรรณนิภา แก้วคูนอก

ภาพ : ครูขันติ จาบกลาง
ข่าว : ครูขันติ จาบกลาง / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์