วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 บริษัท เมก้า เอ็ดดูเทค จำกัด ได้เข้ามาจัดโครงการติวฟรี TCAS66 แนะแนวคณะในฝัน โดยได้จัดการติว TGAT ให้กับนักเรียนใน 3 พาร์ท คือ TGAT1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ TGAT2 การคิดอย่างมีเหตุผล TGAT3 สมรรถนะการทำงาน ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตั้งแต่ เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์