วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ.2565 นางสาวภิญญาพัชญ์ แหวนนาค รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป นำตัวแทนคณะครู เข้าร่วมให้กำลังใจ นายภูริชญานนท์ ทนทาน ในการแสดงโชว์รอบเพลง Dance เยาวชนต้นแบบ เก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 12 ประจำปี 2565 โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผลการแข่งขัน นายภูริชญานนท์ ทนทาน เข้ารอบ 26 คนสุดท้าย
ได้เข้าแข่งขันในรอบต่อไป ณ เจ.เจ.มอลล์ กรุงเทพมหานคร

ภาพ : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์