โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ยินดีต้อนรับคุณครูเข้าสู่รั้วแดง-ขาว เนื่องในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 คน ดังนี้
1. นางสาวภูวเรศน์ น้อมถวาย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
2. นายวสุ ธะนะจันทร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
3. นางสาวสิรินทรา มูลประการ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
4. นายสันติ สุริวัฒน์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
5. นางสาวนิรชา เมษประสาท ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
6. ว่าที่ร้อยตรีสิทธิชัย สังข์คง ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
7. นางสาวพัทธนันท์ สร้อยทรัพย์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
8. นางสาววราพร สรรเสริญ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9. นางสาววรัญญา ประคองจิตร์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
10. นางสาวสุธิดา ทองชุม ครูงานแนะแนว

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์