6 มาตรการหลัก รองรับการระบาดของโรคโควิด-19 ในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
(DMHT-RC) จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข