วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้จัดประชุมครู และบุคลากรการศึกษา ครั้งที่ 3/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และแสดงความยินดีกับครูผู้ช่วย ได้แก่ นางสาวพิมพ์ลดา มะหะมาน ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และ นางสาวมะลิวัลย์ ทองแผ่ ครูงานแนะแนว ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูมนัสภรณ์ แก้วตา / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์