วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และคณะผู้บริหาร มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดีกับว่าที่ร้อยตรีสมชาย ชลูด ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา เนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี และนายสุรชัย บุญช่วย ครูงานแนะแนวเนื่องในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งครูโรงเรียนวัดทรงธรรม จังหวัดสมุทรปราการ

ภาพ : ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกูล
ข่าว : ครูอัญชนา ภักดีวงษ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th