วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นางสุกัญญา เจริญสุข รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานวิชาการ และงานห้องสมุด ได้รับมอบห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเด็กและเยาวชน จากการผสมผสานการร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ และเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป โดยนักเรียนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น “The 1 Book e-Library : ผ่านระบบปฏิบัติการ Windows Mobile, iOS, Android ได้ฟรีทุกที่ทุกเวลา ซึ่งได้รวบรวมหนังสือมากกว่า 1,500 เล่ม ในรูปแบบ E-book อ่านฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูวลัยพร วิไลศรี
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.thดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์