วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายประจวบ เงินเหรียญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนแบบ Hybrid โดยได้จัดการเรียนการสอน แบบ On-site นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ตอน ก พร้อมกับสอน On line นักเรียน ตอน ข ซึ่งนักเรียนที่มาเรียน On-site ทุกคนได้เข้ารับการตรวจ ATK (Antigen Test Kit) และปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ภาพ : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ
ข่าว : ครูกนกรส ศักดิ์ศิริคุณ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมที่ งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์