#กำหนดการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2💉💉 วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
เอกสารแสดงความประสงค์ของผู้ปกครองให้บุตรหลานฉีดวัคซีนไฟเซอร์ และแบบคัดกรองก่อนรับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 สำหรับนักเรียน
สามารถโหลดเอกสารที่นี่
#หมายเหตุ : ผู้ปกครองที่ไม่สามารถ Print เอกสารได้ ทางโรงเรียนได้ทำการเตรียมเอกสารไว้ให้ สามารถรับได้ในวันที่ฉีดวัคซีน ควรนำปากกาส่วนตัวมาด้วยค่ะ