วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ และตัวแทนครู เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือเรื่องการจัดงานส่ง และต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องประชุมเล็ก โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์
ข่าว : ครูภัทรินทร์ สว่างอารมณ์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th