วันพุธที่ 22 กันยายน 2564 นายสุภาพ พึ่งญาติ ครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยรับมอบเข็มเชิดชูและเกียรติบัตรของกระทรวงศึกษาธิการ จาก ดร.อุดมศักดิ์ เพชรผา ศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : นางสาวกชพร ใจธรรม
ข่าว : นางสาวกชพร ใจธรรม / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.thดูภาพเพิ่มเติมที่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์