วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ พร้อมคณะผู้บริหาร นำคณะครูกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน ให้การต้อนรับนางนงลักษณ์ อริยะดิบ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ จังหวัดนนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรทางการศึกษาที่มาศึกษาดูงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนรางวัลระดับทองและรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เหรียญทองระดับชาติ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ณ ห้องสมุดโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภัทราภา จำแนกวุฒิ
ข่าว : ครูชญาดา หมอนสอาด , ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนอยุธยานุสรณ์