วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงาน คุณชัชชัย กิตติชัย
(ชัช ตลาดไท) นำรถเข้ามาฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ทั่วทุกบริเวณโดยรอบในโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ รวมถึงทางเข้าโรงเรียนรอบวังจันทรเกษม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งมาตรการในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ภาพ : นางสาวกชพร ใจธรรม
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่ เพจงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์