วันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 คณาจารย์และนิสิต จำนวน 20 ท่านจากวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (COSCI SWU) ได้เข้ามาจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสื่อสาร และการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์สู่ชุมชน ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 30 คน ในกิจกรรมนี้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะการแสดง การถ่ายภาพ การใช้อุปกรณ์ในการถ่ายทำเบื้องต้น รวมไปถึงการได้ใช้อุปกรณ์ต่างๆ ลงมือทำสคริปท์ ถ่ายทำ ตัดต่อด้วยตนเองและนำเสนอ โดยได้รับคำแนะนำ ชื่นชมจากอาจารย์และพี่ๆ นิสิต ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจันทรเกษม

ภาพ : นายอัษฎาวุธ 6/1 และ FB page COSCI SWU
ข่าว : นางสาวนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่