วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 16.30 น. นางนิจ สังข์กาศ หัวหน้าฝ่ายกลุ่มบริหารงานทั่วไป นำตัวแทนสภานักเรียนเข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมสงฆ์วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูนิจ สังข์กาศ
ข่าว : รองฯ ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

www.ays.ac.th