วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.สิบเอกจันทร ก่ำภัคสร ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครู บุคลากร และนักเรียน เข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลฉลองอายุวัฒนมงคลครบ 74 ปี ถวายพระเดชพระคุณ พระเทพมงคลโสภณ (โสภณ ปญฺญาโสภโณ) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธ) และเจ้าอาวาส วัดเสนาสนาราม ณ พระอุโบสถ วัดเสนาสนาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ภาพ : ครูชนม์นิภา หิรัญรักษ์ตระกูล / ครูจันทร์ประภา สัมมาคาม /
ครูพิธิพัฒน์ รัตนชัยกุล / ครูธัญญพร อภิรัตนพันธุ์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th