ภาพ : ครูทัศวรรณ์ รัมมะเพียร
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธายนุสรณ์
www.ays.ac.th