วันอังคารที่ 29 ตุลาคม 2562 กลุ่มโคเฟ่’ นักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ (AYS Cofe’ Youth Counselor) ร่วมกับงานแนะแนว ได้จัดกิจกรรม “ปรับความคิด ชีวิตเปลี่ยน” Change your mine, shine your Life ให้กับนักเรียน ชั้น ม.4 ที่สนใจจำนวนทั้งหมด 51 คน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมเป็น 5 ฐาน ดังนี้
1. Who you are? ไม่รู้จักเธอ แต่รู้จักฉัน
2. Born to be an Extrovert เปิดเผย จริงจัง มั่นใจ​
3. New Friends เพื่อนใหม่ ชีวิตใหม่​
4. Emotional Control รู้สึกแล้ว จัดการได้​
5. Positive Thinking คิดบวกไว้ สบายใจกว่า
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความกรุณาจากว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์
เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์
ข่าว : ครูนุตประวีณ์ ญาณจันทร์ / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์

งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธายนุสรณ์
www.ays.ac.th