การรับสมัครนักเรียน วันที่ 22 มีนาคม 2562 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ผู้สมัครวันที่ 22 มีนาคม 2562 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 19 คน

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูสุภัสสร ศิริขันธ์
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th