สรุปผลการแข่งขัน จากการที่โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันงานมหกรรมความสามารถ ทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันในระดับชาติ รวมทั้งหมด 21 รายการ ดังนี้
1. การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3
2. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6
3. การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3
4. การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6
5. การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6
6. การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6
7. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3
8. การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6
9. การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6
10. การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6
11. การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
12. การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
13. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
14. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6
15. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6
16. การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6
17. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
18. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
19. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3
20. การสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 21. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6

ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th