วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มงานดนตรีไทย โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” รวมทั้งหมด 8 รายการ มี 1 รายการที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันในระดับชาติ ดังนี้
1. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
2. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
3. การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
4. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม. 6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
5. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2
6. การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับ 1
7. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
8. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน รองชนะเลิศอันดับ 2 อำนวยการฝึกซ้อมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ คณะครูที่ปรึกษา ว่าที่ร้อยตรีบุญธนา จำพรต และนางสาวพัสร์ศิริน เกิดพิทักษ์

ภาพ : ครูบุญธนา จำพรต
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th