วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2561 กลุ่มงานคอมพิวเตอร์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ได้ส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 รวมทั้งหมด 13 รายการ มี 5 รายการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เป็นตัวแทนในการเข้าแข่งขันในระดับชาติ ดังนี้
1. การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
2. การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
3. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
4. การสร้าง Motion Infographic ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
5. การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศอันดับ 1
6. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 1
7. การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2
8. การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
9. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
10. การสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
11. การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
12. การเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
13. การตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
อำนวยการฝึกซ้อมโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ คณะครูที่ปรึกษา ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์

ภาพ : ครูกลุ่มงานคอมพิวเตอร์ 
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th