วันที่ 30-31 ตุลาคม 2561 นายสุภาพ พึ่งญาติ ครูปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหาร กิจการนักเรียน และนางสาวนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์ หัวหน้างานสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้เข้า “ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียนโรงเรียนแกนนำปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” ณ โรงแรมรามา การ์เด้น กรุงเทพมหานคร

ภาพ : ครูนันท์นภัสร อ่อนสุวรรณ์   
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์  
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th