วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 16.00 น. ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในงาน “ผูกพันมิเสื่อมคลาย สู่จุดหมายที่ก้าวหน้า” เพื่อแสดง ความยินดีเนื่องในโอกาสที่นางพิมพลักษณ์ บุญลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ย้ายไปดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th