วันที่ ๒๔ พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครูแต่งกายด้วยชุดไทยแต่ละสมัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทยตามนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะผู้บริหารและครู โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จะแต่งกายชุดไทย ทุกวันพฤหัสบดี โดยสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่ ๒

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์ / ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th