วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะครูแต่งกายด้วยชุดไทยแต่ละสมัย เพื่อเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยตามนโยบายของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จะแต่งกายชุดไทย ทุกวันพฤหัสบดี โดยเริ่มจากวันนี้เป็นวันแรกไปตลอดปี

ภาพ : ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค / ครูวรวรรณ พุทธิพัฒน์
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th