พิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2561 วันที่ 5 เมษายน 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูฉัตรชัย สัตบุษ / ครูภรณ์อนันศักดิ์ ฤทธิ์ธนัตถ์โรจ
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th

ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์