วันที่ 25 มีนาคม 2561 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เปิดการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 เป็นวันแรก ซึ่งมึผู้ปกครองนำบุตรหลานมาสมัครเป็นจำนวนมาก โดยโรงเรียนจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2561 เป็นวันสุดท้าย ณ ห้อง 221 โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th