วันที่ 4 มกราคม 2561 เวลา ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำผู้บริหารและครูโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ณ อาคารกีฬา 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

ภาพ : ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค 
ข่าว : ภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
งานประชาสัมพันธ์  โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
www.ays.ac.th