วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน และวงโยธวาทิต โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมพิธีถวายกฐินพระราชทาน ณ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร

ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค
ดูภาพเพิ่มเติมคลิกที่ งานประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์