วันที่ 4 ตุลาคม 2560 ว่าที่ร้อยตรี ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ นำคณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียนให้การต้อนรับคณะผู้ศึกษาดูงานของโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และจากประเทศบังคลาเทศ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอยุธยานุสรณ์

ภาพ: ครูฉัตรชัย สัตบุษ/สภานักเรียน โรงเรียนอยุธยานุสรณ์
ข่าว: ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค