วันที่ 14 กันยายน 2560 ดร.กฤดิ์ทรัพย์ เชื้อพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เป็นประธานในงาน “ผูกพันธ์สายใย ดวงใจอยุธยานุสรณ์” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญู แด่ข้าราชการครู 13 ท่านที่ได้เกษียณราชการ ในปี 2560 นี้

ภาพ/ข่าว : ครูภิญญาพัชญ์ แหวนนาค