วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นางสายฝน พานทอง หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนในสายชั้นร่วมกันจัดงานมุทิตาจิตให้กับครูในสายชั้นมัธยมศึกษาปีี่ที่ 5 ที่เกษียณอายุราชการ ทั้ง 4 ท่านคือ
1.  นางอุษา ขาวดารา
2.  นายประสงค์ พูลเพิ่ม
3.  นางปรัศนีย์ คงสง
4.  นางสุกัญญา  หล่อประเสริฐ