วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ จำนวน 118 คน เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมะเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรณษา 85 พรรษา 12 สิงหาคม 2560 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2560 ณ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดอโยธยา ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา