วันที่ 11 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30 น. ครูสุจารี คล้ายสังข์ นำตัวแทนคณะครู
โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2560
ณ หอประชุม 2 ชั้น 4 ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา