ด้วยโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนอยุธยานุสรณ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 11.30 น.