เพลงประจำโรงเรียน

  1. มาร์ชอยุธยานุสรณ์

2. อยุธยานุสรณ์ชื่นชุมนุม

3. แดงขาวชาววังจันทร์

4. เรารักอยุธยานุสรณ์

 

5. รำวงกีฬาสี

 

6. ลาแล้วอยุธยานุสรณ์ (ชาย)

 

7. อ.ย.ส.ในดวงใจ

 

8. ลาแล้วอยุธยานุสรณ์ (หญิง)

 

9. ดนตรี อยุธยานุสรณ์ชื่นชุมนุม

 

10. ดนตรี มาร์ชอยุธยานุสรณ์

 

:: จัดทำโดย สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยานุสรณ์ ::
อำนวยการจัดทำ : นายกสมาคม พล.อ.อ.ชวลิต ขยันกิจ
ดำเนินงาน : กมล ทัพคัลไลย
ประพันธ์เพลง : ประสิทธิ์ พยอมยงค์ ศิลปินแห่งชาติ กมล ทัพคัลไลย
ควบคุมดนตรี : เรืองยศ พิมพ์ทอง
เรียบเรียงเสียงประสาน : เรืองยศ พิมพ์ทอง
โปรดิวเซอร์ : กมล ทัพคัลไลย
ศิลปินเพลง : ธรรมรัตน์ นวมะรัตน์ / สุวิธัช ธนาสว่างกุล / มนตรี แพร่ตริพุฒิพงษ์ / สลิลภร เสร็จกิจ
ขวัญระวี กาญจนะผลิน
บันทึกเสียง : มาสเตอร์เร็คคอร์ด สตูดิโอ