เพลงประจำโรงเรียน

  1. มาร์ชอยุธยานุสรณ์

 

2. อยุธยานุสรณ์ชื่นชุมนุม

 

3. เรารักอยุธยานุสรณ์

 

4. แดงขาวชาววังจันทร์

 

5. รำวงกีฬาสี

 

6. ลาแล้วอยุธยานุสรณ์ (ชาย)

 

7. อ.ย.ส.ในดวงใจ

 

8. ลาแล้วอยุธยานุสรณ์ (หญิง)

 

9. ดนตรี อยุธยานุสรณ์ชื่นชุมนุม

 

10. ดนตรี มาร์ชอยุธยานุสรณ์

 

:: จัดทำโดย สมาคมนักเรียนเก่าอยุธยานุสรณ์ ::